Danışmanlık Hizmetleri

Büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam eden iş ortakları için fırsatlardan etkili ve verimli yararlanma, rekabet üstünlüğü oluşturma, şirketin ekonomik değerini artıracak fırsatları tespit etme, yasal yükümlülükleri düşük maliyet ve etkin şekilde gerçekleştirme, büyüme koşullarının tespiti, sektörlere göre vergi avantajları, kurumsallaşma süreçlerinin yönetilmesi alanlarında hizmet vermektedir.

 

KURUMSAL HİZMETLER

 

Tüm projelerin teşvik mevzuatı içinde incelenmesi, bütün imkanlardan yararlanılması ve bu işlemlerin yürütülmesi alanlarında hizmet vermektedir. Best Capital, kontrat yönetimi ve ticari anlaşmazlıklar için çözüm önerileri geliştirmekte, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sermaye artışları ile ilgilenmekte, finans, işletme yönetimi ve muhasebe alanlarında eğitim vermekte, ana sözleşme, genel kurul tutanakları ve çeşitli yasal belgeleri düzenlemektedir.

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 

Borç ve varlık yönetiminin etkili bir şekilde yapılmasını sağlayan Best Capital, iç denetim sistemini kurmakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Planlama ve bütçeleme sistemleri geliştirmekte, mali performans, risk yönetimi, mali kaynakların yönetimi ve operasyonlar için danışmanlık hizmeti vermektedir. Best Capital, yönetim ve muhasebe bilgi sistemlerini kurmakta ve geliştirmekte, mali güçlük içindeki şirketlere yönetim desteği sağlamakta, grup şirketleri ve holdinglerin yönetim planlarını-raporlama usullerini oluşturmakta ve iş ortaklarının karlılığının artırılması, faaliyetlerde verim sağlanması maksadıyla yeniden organize edilmelerini sağlamaktadır.

 

FİNANSAL DEĞERLENDİRME VE ANALİZLER

 

Finansal verilerin uluslararası standartlarda değerlendirmesi yapılmakta, tüm verilerin bu standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

YATIRIM VE RİSK ANALİZİ HİZMETLERİ

 

İş ile ilgili yasalar çerçevesinde faaliyetler ve uygulamalar incelenmekte, risk unsurları tespit edilerek iş ortaklarına çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

BELGE DÜZENİ VE RİSK ANALİZİ

 

Bu alanda verilen hizmetler; iş ortaklarının çalışlarına yönelik eğitim verilmesi, hali hazırdaki belge düzenlerinin incelenerek yanlışların ve eksiklerin belirlenmesi, mevzuata uygun belge düzenin oluşturulmasını kapsamaktadır.

 

ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI, ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI

 

Best Capital, projelerin geliştirilmesi ve uygulanması ve transferlerin fiyatlandırılması konularında destek vermekte; uygulamalar kapsamında Vergi İdaresi’nin olası yaklaşımlarına dair güvenli kararlar alınmasını sağlamakta; şirketler arası borç alınıp verilmesi, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasını incelemekte, konu ile ilgili risk analizlerini yapmaktadır.

 

SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ VE TEKNOPARK FAALİYETLERİ

 

Olası vergi risklerini engellemekte ve çalışmaları vergi yükü bakımından inceleyerek etkin bir veri yapısı oluşturmaktadır.

 

PROJE FİNANSMANI

 

Proje yönetimleri için danışmanlık hizmeti veren Best Capital, yatırım projelerinde ayrıntılı teknik, mali ve finansal değerlendirmelerini yapmakta, fizibilite raporu hazırlamaktadır. Aynı zamanda projeler için nakit akımlarının oluşturulması ve tüm belgelerin hazırlanması alanlarında hizmet vermektedir.

 

HALKA ARZ, SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

 

Bu alan; iş ortaklarının finansal ve kurumsal yapısının incelenmesi sonrasında halka arz çalışmalarında en doğru stratejinin belirlenmesi, şirket hisselerinin halka arz için hazırlık çalışmalarının yapılması ve halka arz sonrasında Sermaye Piyasası mevzuatı dahilindeki yükümlülükler ve finansal raporlama alanlarında destek verilmesini kapsamaktadır.

 

ŞİRKET VE HİSSE DEĞERLEME HİZMETLERİ

 

İş ortaklarının çeşitli amaç ve durumlara göre hisse ve varlık değerlendirme çalışmalarının yapılmasını, finansal durumun belirlenmesini, şirket birleşmeleri ve satın almalarında hisse değerinin saptanmasını, birleşme ve satın alma sonrasında yeniden yapılanma ve uyum süreçlerine destek verilmesini, işlemler sırasında oluşabilecek yasal zorlukların ve uygulama güçlüklerinin belirlenmesini, sürecin başarıyla tamamlanmasını sağlamaktadır.

 

DURUM TESPİTİ

 

Gayrimenkul ve değer ayni hakların; fikri mülkiyet hakları ve markaların hukuki durumlarının tespiti hizmetini vermektedir. Hisse satışı gündemde olan şirketler için bilançoda yer alan varlık ve borçlarını incelemekte aynı zamanda şirketin ekonomik durumunu tespit etmektedir.

 

ÖZEL AMAÇLI İNCELEMELER

 

Yasal mevzuatın dışında kalan özel amaçlı talepler için mali, muhasebe, denetim ve danışmanlık alanlarında inceleme yapmakta ve raporlama isteklerinin değerlendirilmesi alanında hizmet vermektedir.

 

AİLE ŞİRKETLERİ HİZMETLERİ

 

Aile şirketlerinin sürekliliğinin sağlanması bakımından şirketlerin yaşadığı kurumsallaşma sürecinde karşılaşılan ailevi sorunları, aile anayasası sistemi oluşturarak aşmakta ve firmaların güçlü bir yapıya bürünmesini sağlayan konsensusun sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

 

 

 

Teklif İste

Test

Form Gönderimi

Tamam

Tüm Hakları Saklıdır © 2019
Web Tasarım Teknobay